800px-Kłodzko,_widok_z_twierdzy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:K%C5%82odzko,_widok_z_twierdzy.jpg