Wielokulturowy Białystok

Białystok od wieków był miejscem spotkań różnych wyznań i narodowości. Odbywające się co roku w marku Dni Kultury Kresowej oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej to najważniejsze wydarzenia promujące bogactwo stolicy Podlasia.

Święto Kresów

Białystok
fot. dziendobry.bialystok.pl

W tym roku Dni Kultury Kresowej w Białymstoku organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oraz Fundację na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny odbyły się już po raz siedemnasty. W ciągu 2 tygodni odbywały się koncerty, warsztaty i spotkania przybliżające kulturę kresową. Nieodłącznym elementem imprezy jest Jarmark św. Kazimierza, czyli popularne „Kaziuki”. Święto Kresów to jednak niejedyny powód dla którego warto odwiedzić Białystok.

Pałac, browar i enigma

białystok
fot. museo.pl

Jednym z najważniejszych tutejszych zabytków jest zespół pałacowo-parkowy Branickich, zwany Wersalem Podlasia. Pałac Branickich jako jedna z nielicznych rezydencji miał przywilej przyjmowania koronowanych głów. Powstał w końcu XVII w., a zaprojektował go wybitny włoski architekt Tylman z Gameren na zlecenie hetmana wielkiego koronnego – Jana Klemensa Branickiego. Do 1914 r. mieścił się w nim Instytut Panien Szlachcianek, a dziś jest siedzibą Uniwersytetu Medycznego. Z Janem Klemensem związane są także inne zabytki Białegostoku. Jemu miasto zawdzięcza znany browar Dojlidy, który zgodnie z zaleceniem hetmana działa do dziś. Najstarszym zabytkiem miasta jest pochodzący z 1621 r. dawny kościół parafialny z XVIII-wiecznymi organami i pomnikiem nagrobnym z urną z sercem Jana Klemensa Branickiego. Ciekawostką dla miłośników historii wojskowości będzie słynna maszynę szyfrująca Enigma, znajdująca się w Muzuem Wojskowści, z kolei wielbicieli fauny i flory zachwyci w Białymtoku kompleks stawów, miejsce lęgowe ponad dwustu gatunków ptaków.

Zdjęcie główne: www.wikipedia.org

Discover more from WakacjoManiak.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading