Węgrów – perła baroku na styku Mazowsza i Podlasia

To niewielkie miasteczko leżące na pograniczu dwóch regionów może pochwalić się barokowymi obiektami, jakich próżno szukać w innych częściach kraju, barwną przeszłością, a jakby tego było mało zupełnie wyjątkowym zabytkiem, który swoją tajemniczą historią do dziś wzbudza ciekawość i lęk.

Tygiel kultur i religii
Początki Węgrowa sięgają XV wieku, kiedy po ociepleniu stosunków z Wielkim Księstwem Litewskim na te ziemie zaczęli przybywać koloniści ze ścisłego Mazowsza. Miasto w XVI wieku przeżywało prawdziwy rozkwit gospodarczy dzięki kontaktom handlowym w Gdańskiem. W tym samym czasie zostało własnością prywatną Radziwiłłów, czego skutkiem był napływ protestantów. W 1565 roku Węgrów stał się kolebką braci polskich, tutaj działała przeniesiona z Warszawy parafia luterańska i odbywały się synody protestanckie. W Węgrowie mieszkali liczni koloniści szkoccy oraz Żydzi, którzy stanowili ponad 60 proc. ludności miasta. Z racji tak bogatej historii, wynikającej m.in. z położenia Węgrowa, o jego przeszłości i zabytkach można opowiadać długo. Tutaj skupimy się na najcenniejszych i najciekawszych.

Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – najstarsza i najbardziej reprezentacyjna budowla miasteczka, która swój niezwykły, barokowy kształt zawdzięcza Tylmanowi z Gameren. W środku znajdują się m.in. unikalne freski najsłynniejszego malarza dobry baroku w Polsce – Michała Palloniego.

Lustro mistrza Twardowskiego – autentyczne lustro w zakrystii bazyliki pochodzi z drugiej połowy XVI wieku. Miało ono należeć do nadwornego królewskiego alchemika Twardowskiego, co potwierdza znajdujący się na jego ramie łaciński napis: „LUSERAT HOC SPECULO MAGICAS TVARDOVIUS ARTES LUSUS AT ISTE DEI VERSUS IN OBSEQUEUM EST” – „Tym lustrem Twardowski czynił magiczne sztuki, ale obrócone to zostało na służbę Bogu”. Według legendy skutki wpatrywania się w zwierciadło mogą być katastrofalne, mówi się, że doświadczył ich sam cesarz Napoleon, przebywający w Węgrowie w drodze na przegraną wojnę z Rosją.

Zespół poreformacki – kolejny przykład kunsztu Tylmana z Gameren, najcenniejszym elementem wyposażenia świątyni jest wyjątkowo piękny krucyfiks barokowego mistrza dłuta Andrzeja Schlütera.

Discover more from WakacjoManiak.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading