Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Życie ludzkie pełne jest nieoczekiwanych, często zaskakujących i tragicznych wydarzeń, które mają ogromny wpływ na przyszłość zarówno konkretnej osoby, jak i jej najbliższych. Groźny wypadek, kontuzja, poważna choroba czy niespodziewana śmierć mogą sprawić, że cała rodzina znajdzie się w dramatycznej sytuacji finansowej. Warto więc zabezpieczyć swoich najbliższych, wykupując polisę na życie.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie polega przede wszystkim na zapewnieniu przez ubezpieczonego ochrony finansowej konkretnym osobom na wypadek jego choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego w każdej sytuacji: w pracy, domowym zaciszu, podczas wypoczynku, a nawet w trakcie uprawiania ulubionego sportu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art.80) zakład ubezpieczeń, na podstawie umowy ubezpieczenia na życie, zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia w postaci określonej kwoty pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia w życiu ubezpieczonego. W zamian ubezpieczony zobowiązuje się do systematycznego opłacania składki. Do najpopularniejszych zdarzeń, które obejmuje polisa ubezpieczeniowa należą:

  • śmierć ubezpieczonego;
  • niespodziewana choroba (zawał, udar, nowotwór);
  • leczenie w szpitalu
  • oraz niezdolność do wykonywania pracy lub samodzielnego funkcjonowania z powodu nieszczęśliwego wypadku.

Ogromną popularnością cieszą się ubezpieczenia na życie i zdrowie zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie

Indywidualne ubezpieczenie na życie chroni przede wszystkim na wypadek śmierci ubezpieczonego. Charakteryzuje się wyższą sumą ubezpieczenia, dłuższym czasem trwania umowy (może trwać rok, pięć, dziesięć, a nawet trzydzieści lat) oraz wyższą składką miesięczną w stosunku do grupowego ubezpieczenia na życie. W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń dodatkowo wymagają ankiety bądź dokumentacji medycznej. Ubezpieczenie prywatne najczęściej są wybierane przez osoby, które posiadają kredyty i pożyczki. Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony poprzez zakup umowy dodatkowej (np. na wypadek pobytu w szpitalu czy urazu ciała).

ubezpieczenie - łóżko w szpitalu

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie

Polisa grupowa najczęściej dotyczy pracowników i dostępna jest w miejscu pracy pod warunkiem, że pracodawca wybierze takie rozwiązanie dla swoich podwładnych. Zazwyczaj okres umowy wynosi rok z możliwością kontynuowania ochrony. Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie oferują nie tylko świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale również szereg dodatkowych opcji, takich jak chociażby: poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu czy tzw. Opcje okołorodzinne (zgon współmałżonka, zgon rodziców, urodzenie dziecka i wiele innych). Ubezpieczyciel rozkłada to samo ryzyko na wszystkich ubezpieczonych, dzięki czemu składka ubezpieczenia jest niższą niż w przypadku prywatnych ubezpieczeń.