technologie-w-lodowkach-2-mat-pras-640

http://rtvagd.wp.pl/kat,1032105,title,Tryb-wakacyjny-w-lodowce-pamietaj-o-nim-przed-wyjazdem,wid,15733213,wiadomosc.html?ticaid=116671&_ticrsn=3