karmuszka

http://www.polskatradycja.pl/kuchnia-polska/regiony/warmia-i-mazury/183-karmuszka.html