Tag: Żyrardów

Żyrardów – przemysłowe miasto idealne

Żyrardów to jedno z najciekawszych miast na Mazowszu. Choć jego historia jest stosunkowo krótka, to dzięki powstałym w XIX w. zabudowaniom przemysłowym miasto do dziś stanowi atrakcję wyjątkową w skali Europy.