aglais_urticae_1_luc_viatour

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorcza%C5%84ski_Park_Narodowy