Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://kultura.lublin.eu/pi/17245facacadha.jpg&imgrefurl=http://kultura.lublin.eu/wydarzenia,0,17613,Noc_%25C5%259Awi%25C4%2599toja%25C5%2584ska_w_Muzeum_Wsi_Lubelskiej.html?locale%3Dpl_PL&h=455&w=685&tbnid=8MDD9QKiCBo4jM:&docid=csvRqrdoK2I-aM&ei=Ski2VbijDorcywO4-LqgAg&tbm=isch&client=ubuntu&ved=0CFQQMyhRMFE4ZGoVChMIuPC6xMr7xgIVCu5yCh04vA4k