Rycerskie romanse w Siedlęcinie

Mamy w Polsce zabytki niezwykłe, nawet na skalę europejską. Jednym z nich są mało znane malowidła w rycerskiej wieży w Siedlęcinie.

Gdzie mieszkali rycerze
Siedlęcin to niewielka miejscowość w województwie dolnośląskim, w której znajduje się gotycka wieża mieszkalna, najlepiej zachowany obiekt tego typu w Polsce. Wieże budowane były często w XIII i XIV wieku, gdy władcy obawiający się o swoją pozycję nie pozwalali rycerstwu na stawianie zamków. Wieża w Siedlęcinie posiada 4 kondygnacje, pierwotnie otaczał ją mur i fosa. Najprawdopodobniej wzniósł ją Henryk I, książę jaworski, panujący w latach 1312-1346 lub jego ojciec Bolek I Chwalebny, książę świdnicko-jaworski.

Malowidła w Siedlęcinie

Lancelot z Siedlęcina
To, co najbardziej interesujące znajduje się w środku wieży. W reprezentacyjnej komnacie rycerskiej na drugim piętrze znajdują się malowidła ścienne z drugiej ćwierci XIV wieku. Ich tematyka jest wyjątkowa, gdyż nawiązuje do rycersko-romansowej opowieści o Lancelocie, rycerzu Okrągłego Stołu. Malowidła ukazują dwa najważniejsze epizody z życia Lancelota przy jednoczesnej wymowie moralizatorskiej całości. Głoszą potrzebę wierności wobec swojego władcy, a poprzez przypomnienie historii zakazanej miłości Lancelota i królowej Ginewry, są pochwałą szacunku wobec miłości czystej i bezgrzesznej małżeńskiej.

Malowidłwa w Siedlęcinie

Choć malowidła nie zostały ukończone z nieznanych przyczyn, a nie zawsze fortunne zabiegi konserwatorskie zacierały lub zmieniały szczegóły przedstawień, malowidła w Siedlęcinie stanowią dziś bardzo ciekawy zabytek świadczący o tym, że także w Polsce w epoce średniowiecza bujnie kwitło życie rycerskie.

źródło obrazka: www.zajacpodrozny.blog.pl