Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

Przed wyjazdem na urlop warto zapozanć się z ofertą polis dla podróżnych. Ubezpiecznie turystyczne to pewny sposób na zabezpieczenia swojego zdrowia, samochodu, bagażu. Dobrym pomysłem może być także wykupienie polisy od rezygnacji z wakacji. Co warto wiedzieć o rodzajach ubezpieczeń dla turystów?

Ubezpieczenie samochodu
Dla poruszających się własnym samochodem ubezpiecznie OC zwykle jest wystarczającym rodzajem ubezpieczenia na terenie Unii Europejskiej, jednak poza jej granicami konieczne może być wykupienie tzw. Zielonej Karty. Jest to Międzynarodowy Certyfikat ubezpieczenie turystyczneBezpieczeństwa, który obejmuje nie tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ale także koszty związane z zamieszkaniem, zakwaterowaniem podczas awarii pojazdu, a w niektórych przypadkach koszty związane z wynajęciem samochodu zastępczego na czas naprawy. Zielona Karta to ubezpiecznie turystyczne, które pozwala uchronić się przed wieloma niedogodnościami w przypadku konieczności naprawy auta za granicą.

Ubezpiecznie Zdrowia
W czasie podróży zagranicznych swoje zdrowie możemy zabezpieczyć na dwa sposoby: wykupując polisę turystyczną lub składając wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Oferty towarzystw ubezpieczeniowych (tutaj) obejmują pełne pokrycie kosztów leczenia, co może być szczególnie istotne w przypadku wysokich kosztów leczenia po wypadku lub śmierci bliskiej osoby. Ponadto istnieje mozliwość wykupienia dodatkowych opcji, np. ubezpiecznia NNW. Posiadacze EKUZ mogą liczyć na leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na obszarze całej UE, jednak nie pokrywa ono wszystkich kosztów leczenia.

Ubezpieczenie bagażuubezpieczenie turystyczne
Zabezpiecza przed skutkami utraty lub zniszczenia bagażu. Ubezpiecznie turystyczne bagażu obejmuje zarówno rzeczy należące do ubezpieczonego, jak i pożyczone, jednak nie dotytczy wszystkich przedmiotów, np. komputerów czy biżuterii. Do wypłaty ubezpiecznia musi być spełnionych kilka zastrzerzeń, m.in. nie może ono wynikać z zaniedbania bagażu.

Ubezpieczenie od rezygnacji z wakacji
Ta coraz częściej oferowana przez biura podróży polisa zapewnia zwrot kosztów związanych z rezygnacją z urlopu. Niezbędnym warunkiem, który uprawnia do otrzymania rekompensaty pieniędzy jest zaistnienie ważnej przyczyny rezygnacji. Może być to: choroba, utrata pracy, wypadek, kłopoty prawne. Zwrot kosztów w takiej sytuacji zostaje pomniejszony o wkład własny biura podróży.

Źródło: www.infor.pl

Discover more from WakacjoManiak.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading