góry zimą

góry zimą

http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,10789465,Polska__Zimowe_wycieczki_w_polskie_gory.html