Park etnograficzny

Park etnograficzny

http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Polska_pieknieje.aspx?N=T