Pałac w Starejwsi – romantyczna siedziba magnatów

Dawna siedziba wielkich rodów magnackich, podziwiana przez narodowych wieszczów, jedna z najokazalszych rezydencji w regionie. Pałac w Starejwsi to przepiękny przykład architektury w stylu angielskiego neogotyku. Warto go odwiedzić, zwiedzając np. okolice Węgrowa lub Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Pałac w Starejwsi to jedna z perełek polskiej architektury XIX wieku, znajdująca się na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Wysoka, jasna wieżyczka i blanki unoszące się nad linią drzew, podobnie jak przed wiekami, budzą podziw miłośników sztuki i architektury. Obecny kształt budowli to efekt XIX-wiecznej przebudowy w duchu modnego wówczas, romantycznego neogotyku, zrealizowanej na polecenie rosyjskiego arystokraty. Neogotycki pałac wzorowany na średniowiecznych angielskich zamczyskach rozpalał wyobraźnię twórców romantyzmu, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Historia pałacu jest jednak znaczeni dłuższa, jej początki sięgają XVI wieku.

Na tym samym miejscu znajdował się wówczas dwór obronny, należący do możnego, litewskiego rodu Kiszków. W ciągu kolejnych lat trafiał w ręce najznamienitszych rodzin magnackich: Krasińskich, Ossolińskich, Jezierskich i Golicynów. Ważną rolę w jego historii odegrali Radziwiłłowie, którzy wielokrotnie modernizowali budowlę według wzorów barokowych. W tym czasie gościem w pałacu bywał król Jan Kazimierz.

W 1905 roku pałac wrócił w ręce litewskich magnatów, natomiast po wojnie został znajconalizowany. Obecnie mieści się w nim ośrodek szkoleniowy NBP, a wnętrza można zwiedzać za zgodą dyrekcji obiektu. Warto to zrobić, ponieważ wykonana w XIX wieku neogotycka przebudowa objęła nie tylko elewacje, ale także wnętrza. Znajdują się w nich m.in. niesamowite kasetonowe stropy oraz wspaniałe neorenesansowe kominki żeliwne w oprawie z piaskowca.

Discover more from WakacjoManiak.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading