Co oferuje turnus uzdrowiskowy?

Turnus uzdrowiskowy to rodzaj rehabilitacji, która odbywa się w specjalnych ośrodkach zdrowia, zwanych uzdrowiskami. Celem turnusu uzdrowiskowego jest przede wszystkim poprawa stanu …