Ojcowski Park Narodowy – najlepsze atrakcje cz. 2

Zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale oraz Grota Łokietka to najbardziej znane obiekty turystyczne Ojcowskiego Parku Narodowego. Obie budowle są świadkami bogatych dziejów Królestwa Polskiego – ich poczatki sięgają średniowiecza. Z kolei Grota Łokietka to niezwykłe miejsce, które według legendy było kryjówką polskiego króla.

Malownicza twierdza Kazimierza Wielkiegoojcowski park narodowy
Zamek w Ojcowie powstał w czasach działalności fortyfikacyjnej króla Kaziemirza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Budowla przede wszystkim pełniła funkcje obronne – miała bronić Krakowa przed Luksemburczykami. Ojcowski zamek zdobyli i złupili dopiero Szwedzi w 1655 roku i choć po zakończeniu wojny jego właściciele przystąpili do odbudowy, z czasm zaczął ulegać stopniowej dewastacji. Poważne prace konserwatorskie przeprowadzono w Ojcowie dopiero w 1991 roku. Do dnia dzisiejszego pozostały z niej malownicze ruiny, z których można podziwiać Dolinę Prądnika.

Zamkowe „muzeum Polski”
Ważną rolę obronną pełnił także zamek w Pieskowej Skale, który dziś jest jednym z nielicznych renesansowych zabytków tego typu. Wybudowany za Kaziemierza Wielkiego, w 1377 roku przeszedł w ręce rodu Szafrańców. Kolejni panowie zamku w Pieskowej Skale odznaczali się nieprzeciętnymi zainteresowaniami, byli wśród nich adepci alchemii, czarnej magii, a także zwykli rozbójnicy. W II połowie XVI wieku rezydencja została przebudowana w stylu renesansowym na wzór zamku na Wawelu. Podobnie jak ojcowski, zamek w Pieskowej Skale ucierpiał w czasie szwedzkich najazdów oraz pożaru, który szczęśliwie oszczędził gotycką część zamku. Świetność przywrócił mu dopiero Hieronim Wielopolski, który zgromadził w zamku cenne zbiory sztuki i urządził prywatne „muzuem Polski”, które odwiedzały nawet koronowane głowy. Choć do dziś dawne wyposażenie zamku nie przetrwało, można w nim podziwiać ekspozycję poświęconą przemianom stylów w sztuce europejskiej.

ojcowski park narodowy
fot. czasatrakcji.pl

Kryjówka przyszłego króla
Grota Łokietka to największa jaskinia na terenie parku (320 m długości). Choć posiada stosunkowo ubogą szatę naciekową, wrażenie robi „Orzeł” wykształcony na ścienie ostatniej sali. Jaskinia została wyżłobiona przez wodę w jasnej skale wapiennej, tworzącej kontrast ze ścianami zakopconymi przez dawnych mieszkańców jaskini. Według archeologów musieli ją zasiedlać od najdawniejszych czasów. A skąd nazwa jaskini? Zgodnie z legendą Władysław Łokietek miał w niej przebywać przez 6 tygodni, kiedy chronił się przed królem czeskim Wacławem II. W tym czasie spał na kamiennym łożu w sali zwanej Sypialnią i przyrządzał posiłki we wnęce, która służyła mu za kuchnię. Wejście do jaskini zasnute było pajęczyną, która zmyliła pościg wysłany za przyszłym królem Polski. Motyw pajęczyny znajduje się dziś na kracie stojącej w wejściu do groty.

Źródło: www.ojcowskiparknarodowy.pl

Zdjęcie główne: www.ojcowskiparknarodowy.pl

Discover more from WakacjoManiak.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading