Ojcowski Park Narodowy – najlepsze atrakcje cz.1

Ojcowski Park Narodowy to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc Polski. Skaliste kaniony, urwiste ściany, igły sklane i ostańce tworzące fanatzyjne kształty, zostały odkryte przez turystów już w XIX w. i od tamtej pory wciąż zachywacją. Oto wybrane obiekty turystyczne Ojcowa, które trzeba zobaczyć.

Kaplica „Na wodzie” w Ojcowieojcowski park narodowy
Kaplica p. w. św. Józefa Rzemieślnika powstała na początku XX w. na miejscu dawnych łazienek zdrojowych, którym zawdzięcza swój urzekający wygląd. Według tradycji została zbudowana na betonowych podporach „na wodzie” z powodu carskiego zakazu budowania świątyni na ojcowskiej ziemi. W środku znajdują się trzy ołtarze w kształcie szczytów chłopskich chat zdobione motywem orła symbolizującego Polskę, ponad trzema wężami – symbolami zaborców.

Kościół i pustelnia bł. Salomei
Początki tego miejsca są związane z okresem rozbicia dzielnicowego i walk o tron między piastowskim książętami. Kiedy panowanie nad dzielnicą krakowską objął Bolesław Wstydliwy, podarował ten teren swojej siostrze Salomei, która po śmerci męża wstąpiła do zakonu. Kościół i przylegające do niego domki modlitwy to pozostałość po zakonie Klarysek, które urzędowały to od średniowiecza do XIX w. Jeden z domków to pustelnia bł. Salomei, w której zachował się ołtarz przy którym się modliła i jej kamienne łoże.

Jaskinia Ciemnaojcowski park narodowy
To miejsce jest zaliczane do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. 60-50 tys. lat temu było zamieszkane przez neandertalczyków. Jasknia była dobrym punktem obronnym i obserwacyjnym, a liczne „pomieszczenia” i korytarzyki czyniły z niej dobre miejsce do zamieszkania. Dziś w jaskini mieszkają przede wszystkim nietoperze, a także ćmy i białe wije.

Źródło: www.ojcowskiparknarodowy.pl