Nałęczowskim Szlakiem Literackim

Nałęczów to jedno z najbardziej znanych miejscowości uzdrowiskowych i najładniejszych miast Lubelszczyzny. Jest miejscem, w którym można nie tylko wypocząć i poprawić stan zdrowia, ale także wyruszyć szlakiem znanych polskich twórców, którzy sami uwielbiali przebywać w Nałęczowie.

Nazwa Nałęczowa pochodzi od herbu Stanisława Małachowskiego, który w 1751 r. kupił dobra bochotnickie i zajął się rozbudową miejscowości. Walory lecznicze nałęczowskich wód zostały potwierdzone już w 1817 r. przez aptekarza koronnego Jana Józefa Celińskiego. Po okresie upadku miasta podczas zaborów, Nałęczów odrodził się według koncepcji „miasta-ogrodu” pod koniec XIX wieku. Od tego czasu zaczął przyciągać znanych ludzi kultury i sztuki. W Nałęczowie odpoczywali i tworzyli m.in.: Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Witkiewicz, minister Józef Beck i Stefan Żeromski, który pozostawił po sobie piękny dom w stylu zakopiańskim, zaprojektowany przez Jana Witkiewicza – „Chatę Żeromskiego”.

Nałęczowski Szlak Literacki pozwala odkryć miejsca związane z pisarzami, poetami i ludźmi kultury, które zostały uwiecznione w wielu wierszach i utworach. W Pałacu Małachowskich koncerty dawał Ignacy Jan Paderewski, a mieszkał Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus. Cyklicznie odbywały się w nim spotkania literackie z udziałem m.in.: Ewy Szelzburg-Zarembiny, Jana Parandowskiego i Marii Kuncewiczowej. W oficynie pałacowej tworzył Kazimierz Gliński – epigon romantyzmu, a w Dworze Górskich mieszkał i pracował Stefan Żeromski, zatrudniozny na posadzie nauczyciela. Ślady znanych twórców można znaleźć w wielu przepięknych willach: Różanej, Zabawka, Pod Matką Boską, Podgórze czy Oktawii, które do dziś służą turystom i kuracjuszom za miejsce wypoczynku.