suwalszczyzna

suwalszczyzna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kiszka_ziemniaczana#/media/File:Kiszka_ziemniaczana_bia%C5%82ystok.jpg