Mazowsze – szlakiem zabytków piastowskich książąt

Mazowsze posiada długą, ciekawą i bogatą historię, po której zostało wiele wspaniałych zabytków. Najdawniejsze z nich pamiętają czasy Piastów, kiedy Mazowsze było podzielonym na części, niezależnym regionem.

Historyczne Mazowsze to obszar obejmujący dorzecze Narwi, Wisły i dolnego Bugu. Pierwsze księstwo na tym terenie zostało utworzone przez cześnika Mieszka II – Masława w 1034 r., jednak już w 1047 r. zostało przejęte przez Kazimierza Odnowiciela. Przez następne setki lat Mazowsze trwało w rozdrobnieniu politycznym, dzieląc się na mniejsze części, przechodzące w ręce kolejnych książąt mazowieckich. Po ich bezpotomnych śmierciach w XV i XVI w., poszczególne ziemie Mazowsza było stopniowo włączane do Królestwa Polskiego, aż w 1526 r. ostatnia z nich – z Czerskiem i Warszawą, została przyłączona przez króla Zygmunta Starego.

Sytuacja polityczna i społeczna – Mazowsze zasiedlało głównie rycerstwo, do XVII-XVIII w. nie sprzyjała rozwojowi architektury i sztuki na tym słabo zaludnionym, pokrytym puszczami terenie. Do dziś zachowało się jednak sporo cennych i bardzo ciekawych obiektów z czasów odrębności Mazowsza:

  • Wzgórze Tumskie w Płocku z zamkiem i katedrą,
  • romański kościół opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku z połowy XII w.,
  • gotyckie zamki w Czersku, Ciechanowie i Liwie, wzniesione przez księcia Janusza I Starszego w i połowie XV w.,
  • gotycka wieża ratuszowa w Pułtusku z przełomu XV i XVI w. na najdłuższym rynku w Polsce wykładanym kamiennym brukiem,

  • gotycki kościół w Węgrowie z XVI w., przebudowany w barokowym stylu.

Niesamowitych zabytków na Mazowszu jest znacznie więcej. Wizyta w gotycko-renesansowym kościele o charakterze obronnym w Brochowie, pałacu w Jabłonnie, willach w Konstancinie i Otwocku, wykonanych w stylu świdermajer czy twierdzy Modlin to świetny pomysł na weekendową wycieczkę.