ep-310049851-jpgmaxw980imageversionmaintopic1

http://www.rp.pl/Zycie-Ziemi-Lodzkiej/310049851-Atrakcje-szostej-edycji-LightMoveFestival-czyli-Festiwal-Kinetycznej-Sztuki-Swiatla-7-9-pazdziernika-w-Lodzi.html