Kościół Św. Krzyża w Warszawie – świadek historii

Kościół Św. Krzyża to jeden z najbardziej znanych zabytków Warszawy. Przechadzając się po Krakowskim Przedmieściu nie sposób nie zauważyć jego monumentalnej fasady z dwoma masywnymi wieżami. Warszawska świątynia to świadek wielu ważnych wydarzeń historycznych oraz miejsce przechowywania cennych pamiątek.

Barokowa klasyka

Kościół Św. Krzyża
fot. warsawtour.pl

Kościół Św. Krzyża jest największym nowożytnym kościołem w Warszawie. Został wzniesiony w latach 1679-1696 przez księży misjonarzy, których sprowadziła do Polski królowa Ludwika Maria Jego architektem był Józef Szymon Bellotti, Włoch dobrze zadomowiony w Warszawie. Architekturę kościoła charakteryzuje barokowy monumentalizm oraz czyste i masywne formy. Wnętrze wypełnione przez szlachetne filary i sklepienia przywodzą na myśl monumentalne budowle bazylik czy term starożytnego Rzymu.

Kościół z historią

Kościół Św. Krzyża
fot. fototrip.pl

Mimo trudnych dziejów wyposażenie świątyni składa się z obiektów najwyższej klasy artystycznej, głównie z epoki baroku oraz ważnych pamiątek historycznych. Kościół Św. Krzyża był miejscem doniosłych wydarzeń. Od początków panowania Stanisława Augusta kościół był równą katedrze św. Jana stołeczną świątynią ze względu na odbywające się tu uroczystości państwowe, takie jak posiedzenie sejmu w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także żałobne (np. po sprowadzeniu zwłok księcia Józefa Poniatowskiego). W jego katakumbach pochowano wielu zasłużonych misjonarzy i znakomitych mężów stanu, np. Stanisława Małachowskiego. W tym miejscu spoczęły także serca wielu wybitnych twórców kultury narodowej, jak choćby Fryderyka Chopina. Podczas II wojny światowej kościół podzielił losy zniszczonej stolicy, jednak dzięki odbudowie w latach 50-tych znów służy wiernym oraz głodnym wiedzy historycznej turystom.

Zdjęcie główne: www.en.wikipedia.org