Fascynujący Małopolski Szlak Architektury Drewnianej

Zabytki Małopolski to nie tylko cenne rzeźby, obrazy i budowle Krakowa czy unikatowa kopalnia soli w Wieliczce, ale także niezwykle ciekawy i malowniczy szlak architektury drewnianej. Jest on żywym dowodem na współistnienie w minionych wiekach wielu kultur, tworzących niesamowity koloryt Małopolski.

Małopolski Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego. Obecnie należy do niego 252 obiekty, w tym 125 kościołów, 49 cerkwi, 30 budynków, 29 zespołów zabudowań, 16 muzeów i 9 skansenów. Drewniane budynki regionu odznaczają się niezwykłą urodą, a do tego są świadectwem bogatej historii tych ziem. Obok smukłych kościołów ludności wyznania rzymskokatolickiego, stoją prawosławne i grekokatolickie cerkwie o bulwiastych kopułach i charakterystycznych dzwonnicach. Swoje nabożeństwa odprawiali w nich Łemkowie – ludność pochodzenia ruskiego, zamieszkująca od wieków tereny Beskidu Niskiego i Sądeckiego.

Choć na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że między drewnianymi świątyniami nie ma istotnych różnic, na małopolskim szlaku znajduje się kilka obiektów szczególnie godnych uwagi ze względu na swoją wartość artystyczną i historyczną. Kościoły: pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej i pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej oraz cerkwie: pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach, św. Paraskewii w Kwiatoniu i św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych, zostały wpisane na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.