Co do zobaczenia w Tarnowie?

Drugie co do wielkości miasto Małopolski, przez wieki było drugim po Krakowie, centrum życia politycznego i kulturalnego regionu. W odróżnieniu od dawnej stolicy Polski przez większą część swojej historii znajdowało się w rękach prywatnych, po których do dziś zostało wiele ciekawych pamiątek.

Tarnów do 1787 roku był prywatnym miastem magnackim. Należał do najbardziej znanych rodów dawnej Rzeczypospolitej: Tarnowskich, Ostrogskich, Koniecpolskich, Lubomirskich, Sanguszków, którzy potrafili zadbać o rozwój tego bardzo ważnego ośrodka. Lata świetności Tarnowa w różnych epokach widać do dziś – historia obeszła się z miastem dość łaskawie, dlatego nie brakuje w nim cennych zabytków średniowiecza, renesansu, baroku. Duże znaczenie w historii miasta odgrywali Żydzi, którzy przed wojną stanowili niemal połowę tego dużego miasta. Aby poznać dzieje ich obecności w tym miejscu, warto ruszyć turystycznym szlakiem tarnowskich Żydów.

Co warto zobaczyć w Tarnowie?

Rynek z zachowanymi renesansowymi kamienicami,

Ratusz gotycko-renesansowy, w którym mieści bogate w ciekawe i cenne zbiory Muzeum Okręgowe,

Bazylikę katedralną z monumentalnymi i wysokiej klasy artystycznej nagrobkami rodziny Tarnowskich,

Gotycko-renesansowy Dom Mikołajowski – siedziba Muzeum Diecezjalnego z cennymi zbiorami sztuki sakralnej,

Dawną łaźnię wybudowaną w stylu mauretańskim,

Bimę z czterema kolumnami – pozostałość po synagodze,

Założony pod koniec XVI wieku cmentarz żydowski,

Ruiny XIV-wiecznego zamku z fortyfikacjami.