Atlantic_LODOWKA_TURYSTYCZNA_30L_63909196_0_1000_1000